testar test

Bilförsäkring – få pris direkt

testar!

Bra bilförsäkring helt enkelt

Välj mellan tre nivåer av försäkringsskydd för din bil: Trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Försäkrar du bilen med minst halvförsäkring kan du komplettera med tilläggsförsäkring – kanske vårt kombitillägg med både hyrbil och assistans?

Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå ger vår bilförsäkring betyg 4.2 av 5 i sin årliga ranking av bilförsäkringar. 

Förköpsinformation - Bilförsäkring

 • Maskinskada upp till 8 år eller 12 000 körda mil för bil som är minst halvförsäkrad.
 • 0 kr i självrisk vid kollision med djur om bilen har helförsäkring.
 • Kombitillägg som innehåller både hyrbil, assistansförsäkring och självriskreducering vid skadegörelse.

Försäkringen innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring.

Med Kombitillägg får du dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år räknat från första registreringsdatum.

 

 • hej
 • hopp
 • Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr.
Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Försäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag, explosion och skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter försäkringen det utan självrisk.

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil.

Försäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Försäkringen ersätter inte driftstopp vid bränslebrist.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Försäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka (även om det är du som orsakat olyckan), annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.

Kom ihåg att du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar: Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi. För att kunna teckna tillägg måste bilen vara minst halvförsäkrad.

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag, under max 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts bland annat eventuell medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse.

  Självrisk: 0 kr.

 • Om du råkar ut för driftstopp som kräver reparation längre än en timma (vid t.ex. punktering) täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser som t.ex. feltankning, borttappade bilnycklar eller kaffespill på bilinredingen.

 • Försäkringen innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring.

  Med Kombitillägg får du dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år räknat från första registreringsdatum.

Trafik 1 000 kr
Brand 1500 kr
Stöld 1500 kr
Glas 2000 kr, vid reparation 0 kr
Räddning 1500 kr
Rättsskydd 20%, minst 1500 kr
Maskinskada 1500 kr. Om bilen körts mer än 8000 mil 3000 kr.
Vagnskada 3500 kr eller 7000 kr
Krock med djur – 0 kr

Ungdomssjälvrisk - Personbil och Lätt lastbil

 • En extra självrisk tas ut om föraren är under 24 år när skadan inträffade, en så kallad ungdomssjälvrisk.
 • Tas endast ut när någon annan än försäkringstagaren, försäkringstagarens make, maka, sambo eller registrerad partner orsakar skada.
 • Självrisken är 1000 kr.
 • Vid samtidig trafik- och vagnskada tas ungdomssjälvrisken bara ut en gång.

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen, och vad du som kund ska tänka på, i förköpsinformationen och villkoren.

 • Trafikförsäkringen täcker personskador, och skador på annans bil eller egendom. Här har du inget skydd för din egen bil. Trafikförsäkring är en minimiförsäkring som dessutom är obligatorisk enligt lag.

  Halvförsäkringen täcker trafikolyckor, stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd. För vissa nyare bilar som inte körts så långt täcker den även maskinskada.

  Helförsäkringen täcker även vagnskada. Utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkring ersätts även skador på din egen bil vid exempelvis krock med djur eller om du vållat en trafikolycka. Den täcker också om du råkar ut för uppsåtlig skadegörelse. Om du har en nyare bil med vagnskadegaranti ingår detta skydd där men med annan självrisk. Garantin gäller oftast i 2-3 år, hör med din återförsäljare vad som gäller för just din bil.

 • Enligt lag måste du minst ha en trafikförsäkring på en bil som är i trafik. Det är viktigt att försäkringen tecknas på den person som är bilens ägare och som oftast kör bilen. Om du saknar försäkring på bilen kommer du att behöva betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen är oförsäkrad.

 • Grattis till försäljningen! När ägarbytet går igenom får vi information om det automatiskt och försäkringen avslutas från det datum som bilen har bytt ägare. Om du har betalt in för mycket pengar återbetalar vi såklart dem till dig. Du betalar bara för den tid du har haft bilen försäkrad.

 • Om din bil är försäkrad hos oss med minst en hel- eller halvförsäkring ändras din försäkring till en avställningsförsäkring från den dagen du ställer av bilen. En avställningsförsäkring gäller med vissa begränsningar så läs igenom villkoren noga innan du ställer av din bil.

 • Försäkringen gäller i de länder som ingår i det så kallade Gröna Kortet-systemet. I dessa länder kan du behöva ett grönt kort som visar att du har en betald trafikförsäkring i Sverige. Tänk på att du alltid ska ha med dig del 1 av ditt registreringsbevis.

  Hos Trafikföreningen kan du se vilka länder som efterfrågar Grönt Kort. Du beställer enkelt ett Grönt Kort genom att kontakta vår Kundservice.

  Om du råkar ut för inbrott eller skadegörelse på bilen ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få en kopia på polisanmälan. På så sätt kan vi ersätta dig när du kommer hem igen.

Vad våra kunder tycker om oss