Planerat driftuppehåll under helgen. Läs mer här

Bilförsäkring – få pris direkt

Bra bilförsäkring, helt enkelt

Välj mellan tre nivåer av försäkringsskydd för din bil: Trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Försäkrar du bilen med minst halvförsäkring kan du komplettera med tilläggsförsäkring – kanske vårt kombitillägg med både hyrbil och assistans?

Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå ger vår bilförsäkring betyg 4.2 av 5 i sin årliga ranking av bilförsäkringar. 

Förköpsinformation - Bilförsäkring

  • Maskinskada upp till 8 år eller 12 000 körda mil för bil som är minst halvförsäkrad.
  • 0 kr i självrisk vid kollision med djur om bilen har helförsäkring.
  • Kombitillägg som innehåller både hyrbil, assistansförsäkring och självriskreducering vid skadegörelse.

Försäkringen innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring.

Med Kombitillägg får du dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år räknat från första registreringsdatum.

 

  • hej
  • hopp
  • Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr.

Trafik 1 000 kr
Brand 1500 kr
Stöld 1500 kr
Glas 2000 kr, vid reparation 0 kr
Räddning 1500 kr
Rättsskydd 20%, minst 1500 kr
Maskinskada 1500 kr. Om bilen körts mer än 8000 mil 3000 kr.
Vagnskada 3500 kr eller 7000 kr
Krock med djur – 0 kr

Ungdomssjälvrisk - Personbil och Lätt lastbil

  • En extra självrisk tas ut om föraren är under 24 år när skadan inträffade, en så kallad ungdomssjälvrisk.
  • Tas endast ut när någon annan än försäkringstagaren, försäkringstagarens make, maka, sambo eller registrerad partner orsakar skada.
  • Självrisken är 1000 kr.
  • Vid samtidig trafik- och vagnskada tas ungdomssjälvrisken bara ut en gång.

Vad våra kunder tycker om oss