Vad är Moderna testar?

Moderna Testar ger dig som kund hos Moderna Försäkringar möjlighet att vara med och påverka hur framtidens kunderbjudande, service och tjänster inom försäkring ska se ut.

Om du bor i Stockholms- eller Malmöområdet kan du bli inbjuden att delta i fokusgrupper, paneldiskussioner eller andra typer av fysiska träffar. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, du behöver bara svara utifrån dig själv och din situation och självklart får du ersättning.

Bor du inte i närheten av Stockholm eller Malmö får du gärna vara med ändå. Då kommer kontakten med oss vara mer digital, men är lika viktig för det.

Att vara med i Moderna Testar är helt frivilligt, gratis och du kan självklart ångra dig när du vill. När det finns en undersökning eller panel att delta i kommer du få en inbjudan. Du väljer då själv om du vill delta och förbinder dig inte till något.

 

Har du tidigare anslutit dig till Moderna Testar och vill avregistrera dig? Klicka här