Försäkring för släp – få pris direkt

Försäkra din släpvagn

Vad du än fraktar är ditt släp värt en bra försäkring. Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd till ett bra pris. Välj mellan hel- och halvförsäkring.

Halvförsäkring: Här får du en bra försäkring som täcker bland annat brand och stöld. Väljer du Helförsäkring får du ett heltäckande skydd för de allra flesta eventualiteter. Dessutom täcker en helförsäkring, utöver brand och stöld, även vagnskador på släpet.

Förköpsinformation - släpvagnsförsäkring

  • Din helförsäkring täcker både stöld och skador på släpet i samband med stöld eller stöldförsök.
  • Hos oss ingår brandförsäkring som täcker om släpet börjar brinna.
  • Väljer du helförsäkring ingår vagnskador på ditt släp som exempelvis orsakas i trafiken.

USP Rich text

Detta ingår
Halv Hel

Försäkringen täcker skador till följd av brand.

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter ruta som har krossats eller spräckts, vid t.ex. stenskott.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade släpvagn, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Försäkringen täcker skador på din släpvagn till följd av trafikolycka (även om det är du som orsakat olyckan), annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Brand 1200 kr

Stöld 1500 kr

Glas 2000 kr, 0 kr vid reparation

Rättsskydd 20%, minst 1200 kr

Vagnskada 1500 kr

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen, och vad du som kund ska tänka på, i förköpsinformationen och villkoren.

Vanliga frågor och svar

  • Nej, det behöver du inte. Om ett släp som är i trafik skadar någon annans egendom, exempelvis en annan bil, så gäller det dragande fordonets trafikförsäkring.

  • För att få rätt ersättning ska du ta hand om släpet på ett bra sätt. Släpet ska t.ex. vara låst med ett godkänt dragskolås och nycklar får inte förvaras i närheten av släpet.

Läs mer

Vad våra kunder tycker om oss