testar test

Få pris på husvagnsförsäkring

Husvagnsförsäkring

Vår husvagnsförsäkring ger ett omfattande skydd för både din husvagn och dina saker. Du kan få ersättning om du inte kan använda husvagnen under semestern på grund av en skada. Försäkringen täcker även dina saker som du förvarar i husvagnen och om vattentanken läckt ersätts det av Moderna försäkringar. 

Detta ingår
Halv Hel

Om din husvagn brunnit eller fått skador på grund av brand eller skador på elektriska kablar efter en kortslutning så ersätter försäkringen dem.

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräcks på grund av t.ex. stenskott.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna. Försäkringen ersätter även skada som du kan bli skyldig att betala i din egenskap av ägare och brukare av husvagnen.

Om både dragbil och husvagn är försäkrad hos Moderna Försäkringar ersätts semesteravbrott i samband med ersättningsbar skada på husvagnen om skadan medfört avbrott av påbörjad semesterresa. Ersättning lämnas med 300 kr/dygn i längst 25 dagar.

Ersätter skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din husvagnsförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Om du har en bilförsäkring hos Moderna Försäkringar så täcks eventuell trafikskada av din bilförsäkring så du behöver inte köpa en trafikförsäkring till din husvagnsförsäkring.

  Om du har din bil försäkrad hos ett annat försäkringsbolag så är det viktigt att först ta reda på vad din bilförsäkring täcker och vad husvagnsförsäkringen täcker eftersom att en husvagnsförsäkring inte innehåller någon trafikförsäkring. Innan du råkar ut för en olycka i trafiken är det viktigt att kontrollera vad som täcks av din bilförsäkring och vad som täcks av din husvagnsförsäkring.

 • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Generellt så gäller följande självrisker: 
  Skador som orsakats av brand: 1 200:-
  Vid glasskada: 35% av totala kostanden, lägst 2 000 kr. Vid reparation betalar du ingen självrisk.
  Vid behövande av rättsskydd: 20% av de totala kostnaderna, lägst 1200:-

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen och vad du som kund ska tänka på i förköpsinformationen och villkoren.

 • Du måste ta hand om din husvagn så att skada så långt som möjligt förhindras. Har du inte gjort det kan din ersättning vid skada minskas eller helt falla bort. Till exempel bör du speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud. Fordonet ska vara låst med godkänt dragskolås när den lämnas, nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar.

 • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort.

  Det gröna kortet ställs alltid ut på den dragande bilen. Om du har bilen försäkrad i Moderna Försäkringar så kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att beställa ditt gröna kort i god tid innan du ska åka.

 • Husvagnen inklusive standardutrustning, t.ex. förtält, kylskåp och gasoltuber ingår i försäkringen. Det gör dessutom personliga ägodelar i husvagnen, vissa föremål som är stöldbegärlig ersätts dock endast när du befinner dig på resa och om du har lämnat husvagnen i högst ett dygn. Det är t.ex. alkohol, kameror, tv och datorer. Högsta ersättningen för personliga ägodelar är 22 200 kr. Försäkringen gäller för privat bruk av husvagnen och omfattar inte varor för försäljning eller bearbetning eller inventarier som hör till rörelse.

Vad våra kunder tycker om oss