testar test

Få prisförslag på vår förlossningsförsäkring

Sveriges första förlossningsförsäkring

Gravid Förlossning är Sveriges första och enda sjukvårdsförsäkring som ger dig som fött barn tillgång till specialiserad eftervård efter din förlossning. 

 

Gravid Förlossning är ett tillägg du kan välja till när du tecknar vår gravidförsäkring Gravid Large. Tillsammans har du, barnet i magen och din partner det mest omfattande skyddet på marknaden.

 

Hur fungerar försäkringen?

Gravid Förlossning är en sjukvårdsförsäkring som ger dig som födande kvinna tillgång till specialiserad eftervård efter din förlossning. Den omfattar bland annat gynekologisk utredning och operationer.

Några saker som vi tycker är extra bra med försäkringen:

 • Marknadens mest omfattande skydd vid förlossningsskador för den gravida
 • Tillgång till specialistvård för förlossningsskador utan väntetid
 • Säkerställ barnförsäkring för ditt ofödda barn 

 

Vad ingår i försäkringen

Gravid Förlossning omfattar vård för skador i bäckenbottens mjukdelar som uppkommit i samband med förlossning. Omfattningen skiljer sig åt om du är förstföderska eller omföderska. 


Det är viktigt att förstå vilket skydd som ingår i försäkringen. Det kan du läsa i tabellen nedan. För fullständig omfattning läs även här

Vill du veta mer om våra andra gravidförsäkringar - Gravid Large eller Gravid Gratis - hittar du all information här.

Detta ingår
Förstföderska Omföderska

Försäkringen ger rätt till 2 besök hos våra specialiserade gynekologer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.

Om du behöver resa längre än 30 mil enkel väg från ditt hem till din vårdgivare för gynekologisk utredning, utbetalas en schablonersättning på 1000 kr.

Om du behöver resa längre än 10 mil enkel väg från ditt hem för operation, utbetalas en schablonersättning på 3000 kr.

Drabbas du av en så allvarlig skada att det krävs en ändtarmsamputation och stomi ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr

Drabbas du av en vaginalrektalfistel ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr.

Sker förlossningen via ett akut eller urakut kejsarsnitt ger försäkringen en engångsersättning på 5 000 kr.

Om ärr som uppkommit vid förlossningen ger upphov till bestående besvär ger försäkringen rätt till operation för att korrigera de defektläkta ärren.

Om du drabbats av en analsfinkterskada och har bestående besvär, ersätter försäkringen operation. Vilken operation det rör sig om är beroende av skadan, det kan vara en analsfinkterrekonstruktion eller SNM (Sakral Nervmodulering).

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid kvarstående ansträngningsinkontinens.

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid främre eller bakre framfall.

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid perinealkroppsskada.

 • Försäkringen kan tecknas när som helst under graviditeten men börjar gälla först dagen efter den är betald. Den måste alltså vara betald senast dagen innan förlossningen.

 • Det är Sveriges första och enda försäkring för förlossningssjukvård. Andra sjukvårdsförsäkringar har hittills undantagit förlossningsskador konsekvent.

 • Försäkringen ger rätt till specialistvård i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

  Försäkringen upphör att gälla sex månader efter förlossningen men du har möjlighet att få en skada åtgärdad inom 19 månader efter förlossningen. Väljer du att avstå operationen eller av medicinska skäl inte kan opereras betalar vi ut en kontantersättning istället.

  För att få så bra vård och resultat som möjligt är det viktigt att en skada åtgärdas inom en rimlig tid efter att den har uppstått. Vi vill ge dig som kvinna god tid att läka efter förlossningen, vilket kan ta ett tag, och vår bedömning är att om skadorna behöver åtgärdas efter förlossning så är 19 månader en tid som ger god möjlighet att känna efter, läka naturligt och därefter avgöra om man behöver mer vård. Det är alltså vår tidsram för att använda sig av Gravid Förlossning.

 • När ett försäkringsbolag tar fram en ny försäkring beräknas en risk och till underlag för den beräkningen ligger statistik. I det här fallet från vården. Krasst kan man säga att resultatet av riskbedömningen bestämmer hur mycket försäkringen kommer kosta. I de fall det saknas underlag och statistik över skador kan inte risken mätas och det blir då svårt för försäkringsbolaget att inkludera just den skadan. I vår sjukvårdsförsäkring Gravid Förlossning finns det ett par sådana undantag:

  – Operation för delade magmuskler. Det saknas underlag från vården i dagsläget men vi bevakar utvecklingen noga och hoppas att på sikt kunna inkludera detta.   

  – Skador som uppstått innan man tecknar sin Gravid Förlossning täcks heller inte av försäkringen, så är det med alla försäkringar. Är du därför omföderska och inte var försäkrad med Gravid Förlossning under din första graviditet kommer försäkringen inte täcka framfall, perinealkroppskada eller urininkontinens.

 • Vi hoppas kunna addera den här skadan i försäkringen så fort som möjligt, men i dagsläget saknas tillräckligt med underlag på skadorna för att det ska vara möjligt. Det pågår en utredning som ska fastställa nationella riktlinjer för den här typen av skador, och vi ser fram emot att ta del av resultaten. Vi bevakar detta noga!

 • Självklart får omföderskor teckna försäkringen. Dock ser omfattningen lite annorlunda ut, detta på grund av att man kan ha skador som orsakats av tidigare förlossningar som inte omfattas vid nytecknande av Gravid Förlossning. Moment som urininkontinens och framfall är helt borttagna för omföderskor.

 • Vi vet att en graviditet och en förlossning är en stor påfrestning på kvinnokroppen och det kan vara så att man har en försvagad bäckenbotten från tidigare förlossningar som i sin tur ökar risken för framfall och inkontinens. Försäkringen för omföderskor innehåller skydd för nya skador.

I dokumenten nedan hittar du all information om våra gravidförsäkringar. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och din familj bäst.

Vad våra kunder tycker om oss